لیست محصولات مدیاپاک (محیط های کشت میکروبی آماده مصرف ) شرکت بایرپل فنارو

ردیف

Cat. No

نام محیط کشت

پلیت

لوله

ردیف

Cat. No

نام محیط کشت

پلیت

لوله

1

BP-7101

محیط کشت خون اطفال TSB

25cc

21

BP-7121

محیط کشت بلاد آگار 4 خانه

10cm

2

BP-7102

محیط کشت خون نوزاد TSB

10cc

22

BP-7122

محیط کشت BHI Broth

20cc

3

BP-7103

محیط کشت خون بزرگسالTSB

40cc

23

BP-7123

محیط کشت BHI Broth با گلیسرول

20cc

4

BP-7104

محیط کشت دی فازیکTSA/TSB

25cc

24

BP-7124

محیط کشت BPLS Agar

8cm

5

BP-7105

محیط کشت دی فازیکTSA/TSB

17cc

25

BP-7125

بروسلا آگار

8cm

6

BP-7106

محیط کشت دی فازیک نوزاد BHI

10cc

26

BP-7126

آگار انتخابی کمپیلوباکتر بدون خون

8cm

7

BP-7107

محیط کشت دی فازیک بزرگسالBHI

40cc

27

BP-7127

محیط کشت شکلات آگار

6cm

8

BP-7108

محیط کشت BCYE با آنتی بیوتیک (ویژه لژیونلا)

6cm

28

BP-7128

محیط کشت شکلات آگار

8cm

9

BP-7109

محیط کشت بایل اسکولین آگار

6cm

29

BP-7129

محیط کشت شکلات آگار

10cm

10

BP-7110

محیط کشت بایل اسکولین آگار

tube

30

BP-7130

محیط کشت شکلات آگار 3 خانه

8cm

11

BP-7111

محیط کشت بایل اسکولین آزاید آگار

6cm

31

BP-7131

محیط کشت شکلات آگار 4 خانه

10cm

12

BP-7112

محیط کشت برد پارکر آگار

6cm

32

BP-7132

محیط کشت کلمبیا آگار

8cm

13

BP-7113

محیط کشت برد پارکر آگار

8cm

33

BP-7133

کروم آگار اختصاصی استافیلوکوکوس ارئوس

8cm

14

BP-7114

محیط کشت بریلینت گرین بایل براث 2%

10cc

34

Bp-7134

کروم آگار اختصاصی سالمونلا

8cm

15

BP-7115

محیط کشت نمک 5/6 درصد

6cm

35

BP-7135

کروم آگار اختصاصی کلیفرم

8cm

16

BP-7116

محیط کشت بلاد آگار

6cm

36

BP-7136

کروم آگار اختصاصی E.coli

8cm

17

BP-7117

محیط کشت بلاد آگار

8cm

37

BP-7137

کروم آگار اختصاصی Enterococcusfaecalis

8cm

18

BP-7118

محیط کشت بلاد آگار

10cm

38

BP-7138

کروم آگار اختصاصی Pseudomonas

8cm

19

BP-7119

محیط کشت بلاد آگار 3 خانه

8cm

39

BP-7139

کروم آگار اختصاصی Clostridiumperfringens

8cm

20

BP-7120

محیط کشت بلاد آگار 3 خانه

10cm

40

BP-7140

محیط کشت دی کلران رزبنگال کلرامفنیکول آگار

8cm

 

41

BP-7141

محیط کشت DG18

8cm

62

BP-7162

محیط کشت لایزین دکربوکسیلاز براث

10cc

42

BP-7142

محیط کشت DNase آگار

6cm

63

BP-7163

محیط کشت لوریل سولفات براث

10cc

43

BP-7143

محیط کشت DNase آگار

8cm

64

BP-7164

محیط کشت لیستریا، پالکام

8cm

44

BP-7145

محیط کشت DNase آگار3 خانه

8cm

65

BP-7165

محیط کشت مانیتول سالت آگار

6cm

45

BP-7145

محیط کشت EC Broth

10cc

66

BP-7166

محیط کشت مانیتول سالت آگار

8cm

46

BP-7146

محیط کشت EE Broth

10cc

67

BP-7167

محیط کشت مانیتول سالت فنول رد آگار

10cm

47

BP-7147

محیط کشت EMB Agar

6cm

68

BP-7168

محیط کشت مکانکی آگار

6cm

48

BP-7148

محیط کشت EMB Agar

8cm

69

BP-7169

محیط کشت مکانکی آگار

8cm

49

BP-7149

محیط کشت EMB Agar

10cm

70

BP-7170

محیط کشت مکانکی آگار 3خانه

8cm

50

BP-7150

محیط کشت EMB Agar 3خانه

8cm

71

BP-7171

محیط کشت مکانکی آگار 4 خانه

10cm

51

BP-7151

محیط کشت EMB Agar 3 خانه

10cm

72

BP-7172

محیط کشت MRS Agar

8cm

52

BP-7152

محیط کشت EMB Agar 4 خانه

10cm

73

BP-7173

محیط کشت MRS Broth

10cm

53

BP-7153

محیط کشت Fraser Listeria SelectiveBroth

10cc

74

BP-7174

محیط کشت مولر هینتون آگار

8cm

54

BP-7154

محیط کشت Giolitti-Cantoni Broth

10cc

75

BP-7175

محیط کشت مولر هینتون آگار

10cm

55

BP-7155

محیط کشت KIA

اسلنت

76

BP-7176

محیط کشت مولر هینتون بلاد آگار

10cm

56

BP-7156

محیط کشت Hektoen Enteric Agar

6cm

77

BP-7177

محیط کشت مولر هینتون براث

10cc

57

BP-7157

محیط کشت Hektoen Enteric Agar

8cm

78

BP-7178

محیط کشت MR-VP براث

10cc

58

BP-7158

محیط کشت KF استرپتوکوکوس آگار

8cm

79

BP-7179

محیط کشت MYP Agar

6cm

59

BP-7159

محیط کشت لاکتوز سولفید براث

10cc

80

BP-7180

محیط کشت MYP Agar

8cm

60

BP-7160

محیط کشت Lactose TTC Agar with Tergitol

8cm

81

BP-7181

محیط کشت نوترینت آگار

8cm

61

BP-7161

محیط کشت لایزین آیرن آگار

اسلنت

82

BP-7182

محیط کشت نوترینت براث

10cc

83

BP-7183

محیط کشت OF با پایه لاکتوز

لوله ای

103

BP-71103

محیط کشت TSA

6cm

84

BP-7184

محیط کشت OF با پایه گلوکز

لوله ای

104

BP-71104

محیط کشت TSA

8cm

85

BP-7185

محیط کشت OF با پایه مالتوز

لوله ای

105

BP-71105

محیط کشت TSB

10cc

86

BP-7186

محیط کشت Orange Serum Agar

8cm

106

BP-71106

محیط کشتFluid Tioglycollate Medium

لوله ای

87

BP-7187

محیط کشت پپتون واتر

10cc

107

BP-71107

محیط کشت تایرمارتین با آنتی بیوتیک (ویژه نایسریا)

6cm

88

BP-7188

محیط کشت پلیت کانت آگار

8cm

108

BP-71108

محیط کشت Urea Agar

10cc

89

BP-7189

محیط کشت پلیت کانت اسکیم میلک آگار

8cm

109

BP-71109

محیط کشت XLD Agar

6cm

90

BP-7190

محیط کشت پوتیتو دکستروز آگار

8cm

110

BP-71110

محیط کشت XLD Agar

8cm

91

BP-7191

محیط کشت RVS Broth

10cc

111

BP-71111

محیط کشت XLD Agar 3 خانه

8cm

92

BP-7192

محیط کشت سابرودکستروز آگار با کلرامفنیکول

لوله ای

112

BP-71112

محیط کشت Yeast Extract Agar

8cm

93

BP-7193

محیط کشت سابرودکستروز آگار

6cm

113

BP-71113

محیط کشت YGC Agar

8cm

94

BP-7194

محیط کشت سابرودکستروز آگار

8cm

 

 

محیط های کشت انتقالی

 

95

BP-7195

محیط کشت SF

لوله ای

114

BP-7114

محیط کشت کری بلیر

لوله ای

96

BP-7196

محیط کشت SIM Medium

لوله ای

115

BP-7115

محیط کشت استوآرت

لوله ای

97

BP-7197

محیط کشت SIMMONS Citrate Agar

اسلنت

 

 

محیط های کشت چند خانه ای

 

98

BP-7198

محیط کشت سلنیت سیستئین براث

10cc

116

BP-7116

پلیت دوقسمتی بلاد آگار /EMB

8cm

99

BP-7199

محیط کشت SS Agar

6cm

117

BP-7117

پلیت 4 قسمتی بلادآگار / EMB

10cc

100

BP-71100

محیط کشت SS Agar

8cm

118

BP-7118

پلیت دوقسمتی بلاد آگار/ مکانکی

8cm

101

BP-71101

محیط کشت TSI Agar

اسلنت

119

BP-7119

پلیت دوقسمتی مکانکی آگار/ XLD

8cm

102

BP-71102

محیط کشت TCBS Agar

8cm

120

BP-71120

پلیت دوقسمتی مکانکی آگار/ شکلات آگار

8cm